Doornwijk

Bouwen van 15 sociale huurappartementen te Temse, 2014

Het project is gelegen in een nieuwe verkaveling de ‘Doornwijk’, gelegen tussen de Doornstraat en de N16 in Temse.  In samenspraak met de bouwheer, Woonanker Temse, werd gezocht naar duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen en technieken. De architecturale vormgeving en gevelmaterialen zijn bespreekbaar en worden bepaald in nauw overleg met de betrokken huisvestingsmaatschappij en stedenbouwkundige dienst.

Het programma van eisen stelde het voorzien van 15 sociale wooneenheden met 2 slaapkamers en het bouwen van een carport voor 15 autostaanplaatsen. Alle appartementen zijn geschikt voor levenslang wonen door o.a. een flexibele indeelbaarheid en een mogelijke wisselwerking tussen leefruimte  en slaapkamer. De geldende verkavelingsvoorschriften worden volledig gerespecteerd: het aantal bouwlagen, kroonlijsthoogte, dakvorm, oppervlaktevoorwaarden, uitbouwen, gevelmaterialen, …

Ten einde een kwalitatief hoogstaand, duurzaam en bouweconomisch optimaal project te realiseren, werden volgende randvoorwaarden vooropgesteld:
- Bijzondere aandacht voor leefbaarheid, in zijn meest brede betekenis: ruimtelijkheid, comfort, oppervlakte, voorzieningen, identiteit, sociaal contact, aandacht voor het akoestisch comfort
- Toepassing van de basisbeginselen van duurzaam bouwen: compactheid, oriëntatie, zonering, compartimentering, …
- Leveren van een positieve bijdrage aan de onmiddellijke omgeving: sociaal contact, sociale controle, identiteit, cintegratie wijkontwikkeling, …
- Maximale inpassing van het appartementsgebouw (morfologisch, materialisatie, …) binnen de omringende bouwtypologie van geschakelde en halfgeschakelde woningen.  

Er wordt geopteerd voor 1 collectieve circulatiezone, horizontaal en verticaal, zodanig voorzien dat een maximale oppervlaktebenuttiging voor de wooneenheden gegarandeerd wordt. Het bouwblok wordt verticaal opgedeeld in 4 beuken, en horizontaal in 4 bouwlagen. Dit levert 16 gebruikszones op, 4 per bouwlaag. Op het gelijkvloers wordt 1 zone voorzien als collectieve fiets- en vuilberging, meterlokaal, … De overige 15 zones worden ingericht als wooneenheid. Een gecentraliseerde functionele zone (keuken, badkamer, berging, …) versterkt de lichte en luchtige indruk van de wooneenheden. Alle wooneenheden beschikken over een private buitenruimte in de zon met aandacht voor privacyregulering.

De graad van privacy van de buitenruimten is flexibel aanpasbaar in functie van de behoeften van de bewoners en de omwonenden.In de achtertuinstrook, in onmiddellijke relatie met de  collectieve delen, worden autoparkeerplaatsen beoogd, voorzien van een afschermende luifel (visueel, weersinvloed).

Onderzoek naar Europese duurzame bouwprojecten voor gegroepeerd wonen heeft geresulteerd in een aantal inzichten. De intrinsieke duurzaamheid van deze projecten kan op eenvoudige wijze geoptimaliseerd worden door toepassing van de basisprincipes inzake duurzaam bouwen. Hier wordt dan ook maximaal op ingezet, aangezien deze bouweconomisch het meest optimaal zijn.

Aansluitend wordt grote aandacht besteed aan de leefbaarheid, de sociale duurzaamheid, van het project en van de individuele wooneenheden. Hoge woon- en verblijfskwaliteiten, tezamen met aandacht voor privacy, en plaats waar sociale contact mogelijk is (circulatiezone), zorgen voor een hoge woontevredenheid waaruit participatie en betrokkenheid van de bewoners resulteert.

Het project is ten slotte het resultaat van het creatief zoeken naar een kwalitatieve meerwaarde voor alle bewoners en gebruikers. Wij trachten steeds te zoeken naar een gezond evenwicht binnen een huisvestingsproject. Hierbij wordt een goede balans tussen publieke, semi-publieke en private delen gerealiseerd waarbij steeds gestreefd wordt  om iedere woonentiteit een kwaliteitsvolle buitenruimte te bieden.

Wij hechten veel belang aan de helderheid en leesbaarheid in al zijn facetten (organisatorisch, esthetisch, bouwtechnisch,...) zonder daarbij te vervallen in banaliteit of misplaatste standaardoplossingen. Daarom opteren wij ervoor om, ondanks de mogelijk grote diversiteit binnen een project, alles als één homogeen architecturaal geheel op te vatten. Hierdoor krijgt elk project een sterke en eigen uitstraling.

Vereisten inzake bemeubelbaarheid, daglichttoetreding, oppervlaktes - per ruimte en per woning worden maximaal gerespecteerd.

Alle woningen worden gearticuleerd en als dusdanig als individuele eenheden herkenbaar. Het voorzien van individuele inkomdeuren ondersteunt dit hetgeen een grote bijdrage levert aan de sociale aspecten van duurzaamheid.  

Fotograaf: Katoo Peeters