ROOS

verbouwen van een bakkerij en bouwen van woongelegenheden, 2018