Nieuwe huid

verbouwen van een ééngezinswoning, open bebouwing te Tielrode, 2011

Een verouderde woning op een helling is aan totaalrenovatie toe.  De woning is groot genoeg voor een gezin met 3 kinderen dus wordt geopteerd intern grondig te verbouwen.

Door een herschikking van de belangrijkste ruimtes in combinatie met toevoeging van een groot raam in de achtergevel wordt de beleving, bezonning en contact met de tuin geoptimaliseerd.

Een nieuw uiterlijk, verbeterde akoestische eigenschappen en zeer hoge thermische isolatie wordt verkregen door 'een huid van leien' over de bestaande casco te voorzien.  

De bestaande raamopeningen worden maximaal behouden, echter met nieuwe verhoudingen in het gevelvlak door een invulling met geïsoleerd pleisterwerk.

Een doorgedreven detaillering zorgt voor een strak uiterlijk van de woning: dieper geplaatste dakvlakramen, ingewerkte goten ,...