De Mosterdpot

verbouwing en nieuwbouw van een polyvalente zaal te Steendorp, 2014

De opdracht omvat het ontwerp van een nieuwe gemeenschapsinfrastructuur op de huidige locatie van ‘Het Centrum’, Gelaagstraat te 9140 Steendorp. Het bouwprogramma omvat een polyvalente zaal, (les)keuken, toog en bijhorende berging, vergaderlokalen, sanitair, afvalruimte, repetitielokaal voor de harmonie, parkeergelegenheid en naschoolse kinderopvang.

De site bevindt zich in de Gelaagstraat, van oudsher de slagader van Steendorp. Ze leidde rechtsreeks naar ‘het gelaeg’. Kerk, gemeentehuis en scholen zijn sterk verankerd in deze site. De bestaande verouderde bebouwing aan de straat wordt afgebroken. De bestaande jongensschool achteraan in de site wordt her opgewaardeerd, en wordt door de nieuwbouw een landmark voor de site. Mede door de schuine inplanting van de nieuwe zaal krijgt dit gebouw meer aandacht. De gevels en verhardingen van de nieuwbouw worden voorzien in baksteen, als verwijzing naar het rijke verleden van steenbakkerssites in de buurt van ‘Steen’dorp.

Het plan is zuiver, de nieuwe zaal is een rechthoekige doos, die zich schuin positioneert ten opzichte van de voormalige jongensschool. Dit voormalige schoolgebouw, met zijn heldere structuur, bevat de toog, keuken en bergingen. Tussen dit gebouw en de nieuwe zaal komt de foyer. Rondom de zaal zijn de dienende functies gesitueerd.

Er is veel aandacht geschonken aan de akoestiek. Enerzijds aan de ruimte-akoestiek van de zaal zelf en anderzijds naar de geluidsbeheersing naar de omgeving toe. In de gebruiksruimten wordt vloerverwarming voorzien voor de basiswarmte. De luchtgroep, die de basisventilatie stuurt is voorzien van een extra koel- en warmtebatterij om pieken tijdens festiviteiten te kunnen opvangen. Het nieuwe centrum wordt een ontmoetingsplaats voor de lokale verenigingen.

De Mosterdpot - Gelaagstraat 84-86 - 9140 Steendorp - +32 (0)3 710 12 61