Serre

Verbouwen van een schuur tot woning, 2018

De inspiratie voor de renovatie vonden we bij de eigenaar en in de bestaande schuren.  De streek is sinds kort een authentieke en boeiede site rijker waar de meeste grondstoffen en inrichtingselementen reeds op de site aanwezig waren.  Het typerende element is de grote serre die aan de bestaande schuur is gekoppeld en waarin de keuken een ereplaats krijgt.  De sfeer in de schuur sluit geen compromissen. Bestaande voederbakken, de hekken van de oude varkensstal, beplanting van het oude stierenhok als tafel, zicht op de oude dakstructuur, de kleur van de betonvloer geïnspireerd op de gevelsteen.  Een schoolvoorbeeld van site-gebonden, eclectische (interieur)architectuur.

Fotograaf: Katoo Peeters & Luc Roymans